Kotkan kaupungin ohjeistus liikuntatilojen käyttäjille

13.3.2020

Kotkan kaupungin ohjeistus liikuntatilojen käyttäjille virustartuntojen ehkäisemiseksi:

https://www.kotka.fi/wp-content/uploads/2020/03/TIEDOTE-LIIKUNTATILOJEN-K%C3%84YTT%C3%84JILLE-VIRUSTARTUNTOJEN-V%C3%84LTT%C3%84MISEKSI-LIIKUNTATILOISSA.pdf